SALSA

Studie naar de Achtergronden van Lees- en Schrijfontwikkeling

bij Adolescenten

     

Begeleiders
 

Dr. Amos van Gelderen (project 1, 3, 4)

Amos van Gelderen (1953) is senior onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift (1992) ging over linguïstische en fonetische analyse van spreekprestaties. Hij doet onderzoek naar taalleren en taalonderwijs in basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zowel voor moedertaal als voor vreemde talen. Onderwerpen van recent onderzoek zijn effecten van training van zelfregulatie en lexicale vloeiendheid op het schrijven in een vreemde taal, componentiële analyse van lees- en schrijfvaardigheid in Nederlands als eerste en Engels als vreemde taal, en de functie van het leren van expliciete grammaticale regels voor schrijven in vergelijking met het impliciet leren van regels.

Dr. Amos van Gelderen

 

 

Prof. Dr. Peter Sleegers (project 1)

Prof.dr. Peter Sleegers is als hoogleraar Onderwijskunde werkzaam bij de Afdeling Onderwijsorganisatie en -Management van de Universiteit van Twente. Tevens is hij als senioradviseur werkzaam bij BMC, een advies- en managementbureau dat zich richt op de verbetering van de kwaliteit en resultaatgerichtheid van de overheid en non-profitorganisaties.  In zijn onderzoek- en adviesprojecten houdt hij zich bezig met vraagstukken over sturing en inrichting van organisaties, de aard en het verloop van innovatieprocessen en het leren van professionals binnen overheidsorganisaties.

 Prof. Dr. Peter Sleegers

 

 

Prof. Dr. Paul Leseman (project 2)

Paul Leseman is directeur van het Langeveld Instituut voor Pedagogisch en Onderwijskundig Onderzoek en voorzitter van het Departement Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de UU. Promotie in 1990  aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2003 hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op vroege ontwikkelings- en onderwijsachterstanden als gevolg van het samenspel van biologische en culturele factoren. De laatste jaren was hij leider van een NWO-aandachtsgebied naar de ontwikkeling van schooltaalvaardigheid bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse peuter en kleuters. Recent richt zijn onderzoek zich op de rol van werkgeheugen en executieve functies in de vroege taalverwerving en het initiële schoolse leren.

Prof. Dr. Paul Leseman 

 

 

Prof. Dr. Mariëtte de Haan (project 2)

Mariëtte de Haan is bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht op het gebied van de interculturele pedagogiek. Haar eerdere werk richtte zich op de culturele diversiteit van socialisatiepraktijken. Vervolgens heeft zij zich bezig gehouden met hoe migranten hun praktijken van opvoeding en onderwijs opnieuw vormgeven in de Nederlandse context. Zij heeft dit onderwerp uitgewerkt voor zowel de studie van multi-etnische klassen als voor de studie van opvoeding in migrantengezinnen. In beide gevallen heeft zij gekeken hoe ‘oude’ tradities transformeren door het contact met ‘nieuwe’ tradities. In haar recente werk houdt zij zich ook bezig met de consequenties voor opvoeding en leren van het digitale tijdperk.

Prof. Dr. Mariëtte de Haan

 

 

Prof. Dr. Jan Hulstijn (project 3)

Prof. Dr. Jan H. Hulstijn studeerde Nederlands, algemene taalwetenschap, en taalpsychologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Nijmegen. Hij combineerde lange tijd een baan als NT2-docent met een baan als wetenschappelijk onderzoeker. Hij was werkzaam aan de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, en University of Toronto (Canada). Sinds 1998 is hij hoogleraar tweede-taalverwerving aan de UvA. Zijn onderzoek heeft o.m. betrekking op verschillende aspecten van de verwerving van kennis en vaardigheid in een vreemde of tweede taal (impliciet en expliciet leren, automatisering, de invloed van leeftijd en intelligentie op taalvaardigheid). Meer informatie is te vinden op zijn webpagina.

Prof. Dr. Jan Hulstijn

 

 

Dr. Ron Oostdam (project 4)

Ron Oostdam (1958) is sinds 1983 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Is in 1991 gepromoveerd op een peilingsonderzoek naar argumentatievaardigheden in het voortgezet onderwijs. Is (mede)auteur van een groot aantal nationale en internationale boeken en artikelen en is medeauteur van de taalmethode Taaldomein voor vmbo, havo en vwo. Participeert samen met collegae in diverse werkgemeenschappen en verzorgt bijdragen aan (inter)nationale onderwijsconferenties. Is per 1 november 2008 in deeltijd benoemd als lector Maatwerk Primair bij Pabo Almere, een samenwerkingsverband van de Hogeschool van Amsterdam en de IPABO (zie: http://www.kenniscentrumonderwijsopvoeding.hva.nl).

Dr. Ron Oostdam

 

 
English translation English translation
Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 8 juli 2009 door Claudia van Kruistum.